Westrijdatleten

 • Atleten die een officieel VAL nummer willen, moeten zich inschrijven als wedstrijdatleet. Een officieel VAL nummer is nodig om deel te nemen aan wedstrijden ,kampioenschappen, beker van Vlaanderen en om je wedstrijdresultaten homologeerbaar te maken.

Recreanten

 • Zij kunnen ook deelnemen aan wedstrijden (uitgezonderd kampioenschappen)
 • Waar ze niet op voorhand ingescrheven moeten zijn

Zowel wedstrijdatleten als recreanten zijn verzekerd.

Lidgeld

 • 1ste lid van een gezin: 110 €
 • 2de lid van een gezin:  100 €
 • volgende leden van eenzelfde gezin: 90 €
 • Bestuursleden en juryleden (die niet vergoed worden voor jurering van SACN-wedstrijden) betalen als 1e lid 90 euro.
 • Indien het bestuurslid of jurylid zelf niet aansluit, kunnen de verlaagde tarieven toegepast worden op een aangesloten familielid.  1e lid 90 euro.
 • Leerlingen op internaat of kotstudenten betalen 90 euro als wedstrijdatleet. Gelieve bewijs toe te voegen (betalen als laatste lid).
 • Start to runners betalen 90 euro lidgeld (betalen als laatste lid).
 • Het tarief vanaf 1 april 2019 t.e.m. 31 oktober 2019 voor wedstrijdatleten is 90 euro.

De meeste mutaliteiten geven een premie, indien je aansluit bij een sportvereniging.

Voor bijkomende informatie, kan je steeds terecht bij een van de bestuursleden.

Betaling:

 • rekeningnr.:IBAN  BE20 9730 6687 4056 en BIC :  ARSPBE22

          voor: SACN vzw, Haardstraat 2 , 3920 Lommel

 • mededeling: lidgeld SACN – naam atleet

Betaal door overschrijving van het gepaste bedrag.

Vergeet niet de naam van de atleet duidelijk te vermelden bij de rubriek “mededeling” (de vermelding “lidgeld SACN” is vaak onvoldoende om te achterhalen wie er nu lidgeld betaald heeft!)
Houd er rekening mee dat er nogal wat tijd kan verlopen tussen het overschrijven van het lidgeld en de registratie daarvan door de secretaris.

Opgelet! De secretaris zal je wedstrijdvergunning niet aanvragen als niet eerst het lidgeld betaald is.